Norges studenttennisforening

Norges studenttennisforening

Utvikling av rackerthastighet

Postet av Norges studenttennisforening den 20. Okt 2018

En spillers evne til å produsere høy rackerthastighet er en nøkkelfaktor alle gode tennisspillere innehar. Dette er en viktigere faktor en type rackert, baller og annet utstyr. Hvordan øker spillere rackerthastigheten? 

Elastisk energi og tilbakesving

Man utnytter elastisk energi når man slår et slag om man spiller teknisk riktig. Kort fortalt kan elastisk energi defineres som energi som strekkes eller mer generelt deformeres for etableringen av en ny energienhet. I tennissammenheng bety det at muskler, sener og tilhørende blir strukket under en strekkfase for å lagre og produsere energi. For å spesifisere kan vi forestille en forehand med teknisk riktig form. Når man vrir bakover med overkropp og rackert for å vektlegge det bakerste beinet så lagrer man kraft. Når man vektoverfører fremover og vrir i samme retning blir de strekte musklene (som nå er i høyere aktiv muskelstilling) samt senene, som går tilbake til sin opprinnelig form, bruker man den lagrede energien i slaget. Fremoverbevegelsen av rackerten blir forsterket av denne utnyttelsen av elastisk energi siden musklene ble aktivert i startsfasen. Hva er resultatet? Ifølge Bruce Elliott, forsker ved University of Western Australia, fører denne bruken av elastisk energi til mellom 10 til 20 prosent raskere rackerthastighet. 

For å utnytte denne elastiske energien må bevegelsen være kontinuerlig. Ifølge Elliott mister man 50 proent av en samlede elastiske energien om man stopper bevegelsen i mer enn 1 sekund for å sikte inn. Å vente opp til 4 sekunder betyr at man har nærmest mistet all den opparbeidede elastiske energien. Vi kan utlede fra dette at en større tilbakesving samler mer elastisk energi. Likevel må trenere, og spillere, også ta i betraktning at en større sving fører til at spillerne får dårligere tid til å produsere slaget.

Kroppskoordinasjon

Alle delbevegelser i et løpet av en slagproduksjon kan bli ansett som et eget, separat segment. Om du fjernet et segment ødelegger man for resten av slaget. Man kan altså ikke velge å vrake, men heller utnytte alle. Det kreves av alle profesjonelle utøvere og avanserte spillere en vel koordinert sekvensiellbevegelse for å sikre at man treffer ballen riktig. I dagligtale blir denne kroopskoordinasjonen presentert som særdeles sekvensielt. Før beveger du beina bakover, som skaper en motreaksjon som tvinger overkroppen til å vri bakover for deretter å bevege deg fremover som igjen lager en ny reaksjon. Alt har en sekvensiell reaksjon i tennis.

Konklusjon

Riktig tennisteknikk fører til opprettelsen av elastisk energi. Denne energien blir da brukt til å produsere kraft mot ballen. Det er særdeles viktig at bevegelsen holder det sekvensielle løpet og at den er kontinuerlig.


0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Powered by: Bloc