Norges studenttennisforening

Norges studenttennisforening

Anvendelse av slagelementene

Postet av Norges studenttennisforening den 21. Okt 2018

Forehand GRUNNSLAG

Øv på igangsetting

Det er viktig at elevene lærer seg å sette i gang ballen, slik at de øker egne muligheter til å øve.

 • La elevene gå sammen to og to å stille seg opp på hver side av nettet.
 • Be elevene om å plassere en ball på bakken ca. 1-1,5 m fra nettet like overfor partneren. Be elevene sikte på denne ballen (mål).
 • Vis hvordan du slipper ballen ned og slår forsiktig til den, idet du sikter på partnererens mål på den andre siden av nettet. Partneren kan forsøke å fange ballen i strengene eller fange ballen i racketen med hjelp av motsatt hånd.
 • Deretter er det partnerens tur til å sette i gang ballen og sikte på målet.
 • Partnerne bytter på å øve seg på igangsetting med din hjelp, mens de forsøker å treffe partnerens mål.

Spørsmål til elevene

Hvorfor øver vi på å sette ballen i gang?

 • Svar: du styrker din øye-hånd koordinasjon og kontroll.
 • Svar: du lærer selv hvordan du skal sette i gang ballen og starte en ballveksling.

Progresjonstrinn fra treffpunkt

Elevene avslutter slaget

Velg ut en elev som skal spille ballen til deg, når du gir beskjed.

 • Stå med nøytral fotstilling, mens du holder rackerten i treffpunktet.
 • Begynn å bevege bena og gi den utvalgte eleven beskjed om å spille ballen forsiktig til deg (si "legg opp ballen").
 • Flytt på bena etter behov. Slå ballen forsiktig og fullfør med en gjennomføring av slaget.
 • Eleven som spiller ballen til deg skal la ballen passere uten å forsøke å slå på den.
 • Understrek betydningen av balanse i avslutningen av slaget.

Etter å ha vist dette trinnet lar du elevene på den andre siden av nettet gjøre seg klar til å spille ballen til elevene på din side av nettet. Be spillerne som skal slå at de står med nøytral fotstilling og holde racketene i treffpunktet. Du kan bruke følgende instruksjoner:

 • Treffpunkt.
 • Fotarbeid.
 • Legg opp ballen.

Gi umiddelbar tilbakemelding til elevene som slår, og understrek betydningen av å slå et kontrollert og rolig slag, idet de lærer seg å mestre avslutningen av slaget.

 • Fortsett å gi instrukser. 
 • Beveg deg rundt spillerne, slik at du ser slagene deres ordentlig. 

Etter to eller tre repetisjoner bytter du, slik at de elevene som nettopp la opp ballen får slå. Elevene behøver ikke å bytte side. Plasser ballkurven midt på banen, slik at den er lett tilgjengelig for alle.

PROGRESJONSTRINN FRA bakre stilling

Elevene finner treffpunkt

Gå tilbake til de elevene som begynte med å slå, og velg igjen ut en elev som skal legge opp ballen til deg, når du gir beskjed. 

 • Stå i utgangsstilling.
 • Bruk de aktuelle instruksene som referanse for elevene mens du demonstrerer slaget:
  • Utgangsstilling;
  • Vridning;
  • Fotarbeid
  • Racket tilbake og ned.

Begynn å bevege bena og gi den utvalge eleven beskjed om å legge opp ballen rolig til deg (si "legg opp ballen").

 • Beveg bena. Ta et skritt mot ballen og fullfør slaget fra bakre stilling. Sørg for at du slår ballen forsiktig.
 • Vedkommende som legger opp ballen skal la ballen passere uten å forsøke å slå til den.
 • Understrek igjen betydningen av balanse i avslutningen av slaget.

Etter å ha demonstrert dette trinnet, ber du elevene på motsatt side av nettet gjøre seg klar til å legge opp ballen til elevene på din side av nettet.

Forbered de spillerne som skal slå ved å gi dem beskjed om å innta utgangsstillingen. Du kan gjerne bruke følgende instrukser: 

 • Utgangsstilling.
 • Fotarbeid.
 • Vridning.
 • Racket tilbake og ned.
 • Legg opp ballen.

Gi umiddelbar tilbakemelding til de elevene som slår, og understrek betydningen av å slå et rolig og kontrollert slag, idet de lærer seg å mestre slaget fra bakre stilling. De som slår, skal justere fotarbeidet og treffe ballen foran kroppen.

 • Fortsett å gi instrukser.
 • Beveg deg rundt spillerne slik at du får sett slagene deres ordentlig.
 • Ros de spillerne som legger opp baller for god igangsetting.

Etter to eller tre repetisjoner lar du de spillerne som la opp baller, få slå. Spillerne behøver ikke å bytte side. Plasser ballkurven midt på banen, slik at den er lett tilgjengelig for alle.

PROGRESJONSTRINN FRA mellomstilling (skuldervridning)

Elevene justerer avstanden til ballen selv

Gå tilbake til de spillerne som begynte med å slå, og velg igjen ut en elev som skal legge opp ballen til deg, når du gir beskjed.

 • Stå i utgangsposisjon.
 • Si til elevene at den eneste instruksen de nå vil få er "Vridning".
 • Fra utgangsstillingen, vri overkroppen (mellomstilling) og gi eleven beskjed om å legge opp ballen rolig til deg [si "legg opp ballen"].
 • Beveg bena og ta et skritt mot ballen. Fullfør slaget fra mellomstillingen. Sørg for å slå ballen forsiktig.
 • Vedkommende som legger opp ballen skal la ballen passere uten å forsøke å slå til den.
 • Understrek igjen betydningen av balanse i avslutningen av slaget.

Etter at du har demonstrert dette trinnet, gir du elevene på motsatt side av nettet beskjed om å gine sine partnere instruksen "Vridning". Deretter legger de opp ballen og lar partneren fullføre slaget. De fortsetter å legge opp baller til partneren, mens du går rundt på banen og hjelper dem.

Gi umiddelbar tilbakemelding til de elevene som slår, og understrek betydningen av å slå et rolig og kontrollert slag, idet de lærer seg å mestre slaget fra mellom-stilling. De som slår skal nå finnes sin egen rytme for tilbakesvingen, idet de selv tilpasser fotarbeidet.

 • La de spillerne som slår gi instruksen "Vridning".
 • Beveg deg rundt spillerne slik at du får sett slagene deres ordentlig.
 • Ros de spillerne som legger opp baller for god igangsetting.

Etter flere repetisjoner bytter du på rollene, slik at de spillerne som la opp baller, slår. Spillerne behøver ikke å bytte side. Plasser ballkurven midt på banen, slik at den er lett tilgjengelig for alle.

Fullfør Del 1 ved å stille opp spillerne langs doublelinjen (på den siden hvor elevene kan se trenerens hender).

 • Be en og en spiller om å slå en forehand. Legg opp en eller to baller til dem (som spretter i bakken først) for å vurdere spillernes forehand. Hvis de ikke klarer å slå ballen over nettet, flytter dy dem nærmere nettet. Hver elev bør få til en vellykket forehand.
 • Før du legger opp ballene (skal sprette i bakken først), gir du elevene beskjed om "Vridning".
 • La alle elevene vise sin forehand.
 • Sørg for å påpeke den grunnleggende feilen (en korreksjon).
 • Minn den enkelte elev på at vedkommende vil få ytterligere INDIVIDUELL HJELP om et øyeblikk.

Backhand grunnslag

Innlæring av slaget

Progresjonstrinn (læres utenatt)Slik presenterer man backhand. Treneren står øverst til høyre.

Etter at du har demonstrert slaget, plasserer du elevene langs grunnlunjen med front mot nettet.

Vær oppmerksom på eventuelle venstrehendte spillere.

Hvis du demonstrerer slaget høyrehendt, bør de venstrehendte spillerne nærmest deg.

For at elevene skal kunne se best mulig bør du stå tilstrekkelig langt unna og foran elevene (minst tre skritt foran og til siden for dem). Stå i "utgangsstilling", slik at elevene kan etterligne din stilling.

1. Fotstilling

 • Stå med føttene en skulderbredde avstand fra hverandre.
 • Tyngden hviler komfortabelt på fotballene med knærne lett bøyd.
 • Racketen holdes foran deg med albuene inntil kroppen og rackethodet pekende til venstre side.
 • Støtt racket med den andre hånden.
 • Dette er samme stilling som en spiller bruker for å returnere serven.

2. Grep

 • Hold racketen rett fram foran deg med et eastern forehandgrep.
 • Bøy håndleddet slik at racketen peker ut til venstre. Det vil nå vøre en kul på håndleddet.
 • For å få bort denne kulen vrir du hånden en kvart gang mot deg, slik at knoken på pekefingeren er på toppen av grepet.
 • Strekk ut pekefingeren for mer racketkontroll. Nå har du et EASTERN BACKHANDGREP

MERK: Sørg for å kontrollere hver enkelt elevs grep.

3. Vridning og tilbakeføring av racket. 

 • Det er ingen pause mellom vridningen og den bakerste stillingen slik som det er i forehanden. Det er en sammenhengende bevegelse.
 • Hoftene og skulderene vris samtidig.
 • Tyngden overføres til det venstre benet. Helen på høyre ben er oppe fra bakken og bare skotuppen er i bakken.
 • Rackettilbakeføringen vil skje naturlig hvis du lar enden av racketgrepet peke mot nettet.

4. Fotarbeid. 

 • Fortell elevene hvor viktig fotarbeidet er. Dårlig fotarbeid kan gi feil treffpunkt.
 • La elevene bevege seg fremover og avslutt med at de tar et skritt mot ballen eller nettet med høyre fot.

5. Treffpunkt. 

 • Treffpunktet skal være litt foran høyre ben..
 • Armen er avslappet, relativt nær inntil kroppen med fast håndledd.

6. Avslutning / gjennomføring. 

 • Avslutningen består av en lang, kontinuerlig svingbevegelse, som avsluttes høyt og ut fra kroppen foran deg, med tommelen pekende mot himmelen.
 • Tyngden er på fremste fot (høyre) med hoftene og skuldrene parallelt med sidelinjen. Det er nesten ingen skulder eller hofte rotasjon i en enhåndsbackhand.
 • Hælen på venstre fot er løftet og bare skotuppen berører underlaget.
 • Vinkelen mellom racketen og underarmen er tilnærmet 90 grader, med enden av racketgrepet pekende mot bakken.
 • Kontroller avslutningen til alle elevene.

Slag uten ball. Repeter hele slagsekvensen mens du gir følgende instrukser:

 • Vridning.
 • Racket tilbake og ned.
 • Fotarbeid.
 • Treffpunkt.
 • Avslutning.

La alle elevene gjenta slaget to eller tre ganger, mens du repeterer slagsekvensen.

anvendelse av slagelementene

Øv på igangsetting

Det er viktig at elevene lærer seg å sette igang ballen, slik at de øker egne muligheter til å øve. 

 • La elevene gå sammen to og to stille seg opp hver side av nettet.
 • Be elevene om å plassere en ball på bakken ca 1-1,5 m fra nettet til overfor partneren. Be elevene sikte på denne ballen.
 • Vis hvordan du slipper ballen ned og slår forsiktig til den, idet du sikter på partnerens mål på det an andre siden av nettet. Partneren kan forsøke å fange ballen i strengene eller fange ballen i racketen med hjelp av motsatt hånd.
 • Deretter er det partnerens tur til å sette i gang ballen og sikte på målet.
 • Partnerne bytter på å øve s eg på igangsetting med din  hjelp, mens de forsøkter å treffe partnerens mål.

Spørsmål til elevene

Hvorfor øver vi på å sette i gang ballen? 

 • Svar. Du får bedre grunnleggende øye-hånd koordinasjon og kontroll.
 • Svar. Du lærer selv hvordan du skal sette i gang ballen og starte en ballveksling.

PROGRESJONSTRINN FRA TREFFPUNKT

Elevene avslutter slaget

Velg ut en elev som skal spille ballen til deg, når du gir beskjed.

 • Stå med nøytral fotstilling, mens du holder rackerten i treffpunktet.
 • Begynn å bevege bena og gi den utvalgte eleven beskjed om å spille ballen forsiktig til deg (si "legg opp ballen").
 • Flytt på bena etter behov. Slå ballen forsiktig og fullfør med en gjennomføring av slaget.
 • Eleven som spiller ballen til deg skal la ballen passere uten å forsøke å slå på den.
 • Understrek betydningen av balanse i avslutningen av slaget.

Etter å ha vist dette trinnet lar du elevene på den andre siden av nettet gjøre seg klar til å spille ballen til elevene på din side av nettet. Be spillerne som skal slå at de står med nøytral fotstilling og holde racketene i treffpunktet. Du kan bruke følgende instruksjoner

 • Treffpunkt.
 • Fotarbeid.
 • Legg opp ballen.

Gi umiddelbar tilbakemelding til elevene som slår, og understrek betydningen av å slå et kontrollert og rolig slag, idet de lærer seg å mestre avslutningen av slaget.

 • Fortsett å gi instrukser. 
 • Beveg deg rundt spillerne, slik at du ser slagene deres ordentlig. 
 • Sjekk alltid om elevene har riktig grep.

Etter to eller tre repetisjoner bytter du, slik at de elevene som nettopp la opp ballen får slå. Elevene behøver ikke å bytte side. Plasser ballkurven midt på banen, slik at den er lett tilgjengelig for alle.

PROGRESJONSTRINN FRA BAKRE STILLING

Elevene finner treffpunkt

Gå tilbake til de elevene som begynte med å slå, og velg igjen ut en elev som skal legge opp ballen til deg, når du gir beskjed. 

 • Stå i utgangsstilling.
 • Bruk de aktuelle instruksene som referanse for elevene mens du demonstrerer slaget:
  • Utgangsstilling;
  • Grepskifte;
  • Vridning, rackett tilbake og ned;
  • Fotarbeid
  • Legg opp ballen.

Slik ser øvelsen ut. 2 kaster baller, og treneren (midten) går rundt å veileder.Begynn å bevege bena og gi den utvalge eleven beskjed om å legge opp ballen rolig til deg (si "legg opp ballen").

 • Beveg bena. Ta et skritt mot ballen og fullfør slaget fra bakre stilling. Sørg for at du slår ballen forsiktig.
 • Vedkommende som legger opp ballen skal la ballen passere uten å forsøke å slå til den.
 • Understrek igjen betydningen av balanse i avslutningen av slaget.

Etter å ha demonstrert dette trinnet, ber du elevene på motsatt side av nettet gjøre seg klar til å legge opp ballen til elevene på din side av nettet.

Forbered de spillerne som skal slå ved å gi dem beskjed om å innta utgangsstillingen. Du kan gjerne bruke følgende instrukser: 

 • Utgangsstilling;
 • Grepskifte;
 • Vridning, rackett tilbake og ned;
 • Fotarbeid
 • Legg opp ballen.

Gi umiddelbar tilbakemelding til de elevene som slår, og understrek betydningen av å slå et rolig og kontrollert slag, idet de lærer seg å mestre slaget fra bakre stilling. De som slår, skal justere fotarbeidet og treffe ballen foran kroppen.

 • Fortsett å gi instrukser.
 • Beveg deg rundt spillerne slik at du får sett slagene deres ordentlig.
 • Ros de spillerne som legger opp baller for god igangsetting.

Etter to eller tre repetisjoner lar du de spillerne som la opp baller, få slå. Spillerne behøver ikke å bytte side. Plasser ballkurven midt på banen, slik at den er lett tilgjengelig for alle.

PROGRESJONSTRINN FRA MELLOMSTILLING (SKULDERVRIDNING)

Elevene justerer avstanden til ballen selv

Gå tilbake til de spillerne som begynte med å slå, og velg igjen ut en elev som skal legge opp ballen til deg, når du gir beskjed.

 • Stå i utgangsposisjon.
 • Si til elevene at den eneste instruksen de nå vil få er "Vridning".
 • Fra utgangsstillingen, vri overkroppen og gi eleven beskjed om å legge opp ballen rolig til deg [si "legg opp ballen"].
 • Beveg bena og ta et skritt mot ballen. Fullfør slaget fra mellomstillingen. Sørg for å slå ballen forsiktig.
 • Vedkommende som legger opp ballen skal la ballen passere uten å forsøke å slå til den.
 • Understrek igjen betydningen av balanse i avslutningen av slaget.

Etter at du har demonstrert dette trinnet, gir du elevene på motsatt side av nettet beskjed om å gine sine partnere instruksen "Vridning". Deretter legger de opp ballen og lar partneren fullføre slaget. De fortsetter å legge opp baller til partneren, mens du går rundt på banen og hjelper dem.

Gi umiddelbar tilbakemelding til de elevene som slår, og understrek betydningen av å slå et rolig og kontrollert slag, idet de lærer seg å mestre slaget fra mellom-stilling. De som slår skal nå finnes sin egen rytme for tilbakesvingen, idet de selv tilpasser fotarbeidet.

 • La de spillerne som slår gi instruksen "Vridning".
 • Beveg deg rundt spillerne slik at du får sett slagene deres ordentlig.
 • Ros de spillerne som legger opp baller for god igangsetting.

Etter flere repetisjoner bytter du på rollene, slik at de spillerne som la opp baller, slår. Spillerne behøver ikke å bytte side. Plasser ballkurven midt på banen, slik at den er lett tilgjengelig for alle.

Fullfør Del 1 ved å stille opp spillerne langs doublelinjen (på den siden hvor elevene kan se trenerens hender).

 • Be en og en spiller om å slå en backhand. Legg opp en eller to baller til dem (som spretter i bakken først) for å vurdere spillernes backhand. Hvis de ikke klarer å slå ballen over nettet, flytter dy dem nærmere nettet. Hver elev bør få til en vellykket backhand.
 • Før du legger opp ballene (skal sprette i bakken først), gir du elevene beskjed om "Vridning".
 • La alle elevene vise sin backhand.
 • Sørg for å påpeke den grunnleggende feilen (en korreksjon).
 • Minn den enkelte elev på at vedkommende vil få ytterligere INDIVIDUELL HJELP om et øyeblikk

Serve

Innlæring av slaget

Progresjonstrinn (læres utenatt)

Slik demonstrerer man serve. Treneren står lenger frem, til venstre for kursdeltakerne (om alle høyrehendte). Grunnet servens spesielle natur kan man også vise deler av bevegelsen foran dem.Etter at du har demonstrert slaget, stiller du elevene opp langs grunnlinjen med front mot høyre sidelinje.

Vær oppmerksom på eventuelle venstrehendte spillere.

Hvis du demonstrerer slaget høyrehendt, bør de venstrehendte spillerne stå nærmest deg.

La elevene etterligne dine bevegelser etter hvert som du demonstrerer de enkelte trinnene.

1. Fotstilling

 • Stå avslappet med føttende i skulderbreddes avstand fra hverandre.
 • Bakerste fot står parallelt med grunnlinjen og fremste fot peker mot nettstolpen i 45 graders vinkel.
 • Tyngden hviler på bakerste fot.

Eksempler på dette er:

 • En person som står og venter på buss eller undergrunnsbane.
 • En person som står under sosialt samvær.

2. Grep

Det er viktig å bruke kontinentalt grep eller hammergrep for å bruke armvridning (pronasjon), når du server.

Dette grepet er viktig for å utvikle et biomekanisk riktig slag og for å kunne gi ballen spinn.

En person som server med forehandgrep har en tendens til å skyve ballen. Denne skyvebevegelsen er en av de viktigste årsakene til tennisalbue.

Vær oppmerksom på at en del elever kan oppleve det riktige grepet som ukomfortabelt. Finn i så tilfelle frem til et grep som de føler passer for dem, og juster deretter hånden mot riktig grep.

Et annet forslag er å la dem holde halvveis inn på racketen. Dette bør føles bedre og gi dem økt mestringsfølelse inntil det riktige grepet føles mer naturlig.

Merk

 • Du bør kontrollere grepet til hver enkelt elev. Men gjør det raskt, slik at det ikke stykker opp undervisningen.
 • For at elevene letter skal forstå grepet kan du bruke følgende tre eksempler:
  • Hold racketen som en hammer som om du har tenkt å slå til ballen med kanten av racketen;
  • Plasser den øverste knoken på pekefingeren i 45 graders vinkel på racketskaftets bredside;
  • Strekk ut pekefingeren som om du skal til å trekke av en vannpistol.
 • La elevene vise hvert enkelt deltrinn etter hvert som du demonstrerer.

3. Armvridning

Armvridning (pronasjon) er ganske enkelt en rotasjon innover fra høyre mot venstre (motstt for venstrehendte).

Når du skal demonstrere dette for elevene, holder du racketen på høykant, høyt opp i luften og roterer underarmen med tommelen sendt innover.

Toppen av racketen bør være litt foran hånden, og i dette øyeblikket bør tyngden fortsatt vile på bakerste fot.

Forklar elevene at armvridningen også brukes i andre idretter. Gi dem følgende eksempler:

 • Baseball. Avslutningen av en kastbevegelse.
 • Basketball. Brystpasning.
 • Golf. Avslutningen av en golfsving.

4. Sving racketen opp med kanten.

Still deg i servestilling, med tyngden på bakerste fot og racketen hvilende på høyre skulder. Vis hvordan racketen føres opp mot treffpunktet uten armvridning (pronasjon).

Understrek at du etter all sannsynlighet ville bommet på ballen eller truffet den med kanten av racketen. Dette viser armbevegelsen fra skulderen.

5. Sving racketen med armvridning.

Still deg i servestilling, med tyngden på bakerste fot og racketen hvilende bak skulderen. Vis hvordan racketen føres opp mot treffpunktet med armvridning (pronasjon).

6. Tyngdeoverføring.

Med tyngden på bakerste fot og racketen hvilende på høyre skulder, demonstrerer du i en og samme bevegelse hvordan:

 • Racketen svinges opp mot treffpunktet med armvridning (pronasjon).
 • Tyngdeoverføring (tyngden overføres til hoftene og skuldrene) fra bakerste til fremste fot.
 • Tips til gjennomføring av denne delen:
  • Kontroller at hælen på elevenes bakerste fot løftes opp fra underlaget og at hoftene er vendt mot nettet. Bruk uttrykket "strekk opp" for at de skal ballen så høyt som mulig.Slik demonstrerer man serve. Treneren står lenger frem, til venstre for kursdeltakerne (om alle høyrehendte). Grunnet servens spesielle natur kan man også vise deler av bevegelsen foran dem.

7. Treffpunkt ved nettet.

Flytt elevene fra grunnlinjen til en posisjon tre til fire skritt fra nettet.

 • Hold tyngden på bakerste fot.
 • La racketen hvile på høyre skulder.
 • Kast opp ballen. Flytt tyngden fremover samtidig som du forsiktig svinger racketen opp mot ballen.

For å sikre at elevene slår ballen uten for mye kraft viser du at racketen bør stoppe i treffpunktet. Prøv å få ballen til å sprette minst tre ganger før den krysser grunnlinjen.

 • Tips til gjennomføring av denne delen:
  • Følg nøye med på elevenes balanse. Pass på at de ikke overfører tyngden for tidlig, noe som gjør at de må ta et skritt forover. Understrek betydningen av en "statisk balansert" serve på dette trinnet.

8. Gjennomføring og avslutning.

Vis avslutningen av serveslaget.

 • Begynn med å holde tyngden på bakerste fot og racketen på skulderen.
 • Kast opp ballen.
 • Overfør tyngden fremover samtidig som du fører racketen opp mot ballen.
 • Treff ballen.
 • Avslutt med en langsom gjennomføring av slaget.

Ballen bør sprette minst to ganger før den krysser grunnlinjen.

Avslutningen av serveslaget bør vektlegges. I avslutninge skal racketens treffside berøre venstre legg.

 • Tips til gjennomføring av denne delen:
  • Bare utvid tipset i punkt 8 med tilbakesving.

9. Tilbakeføring av racket, med tilbakesving.

Stå med tyngden på bakerste bein og hold racketen rett foran deg og la den hvile på venstre hånd (utgangsstilling). Sving racketen ned og bakover. Bøy albuen slik at racketen kommer inn bak hodet og ned på høyre skulder.

Kast opp ballen, overfør tyngden til det fremste benet, samtidig svinges racketen opp mot ballen.

Treff ballen og avslutt med en langsom gjennomføring av slaget.

10. Rytme - uten oppkast av ballen.

Stå med tyngden på bakerste bein oh hold racketen rett foran deg og la den hvile på venstre hånd (utgangsstilling). Sving begge armene ned og opp samtidig. Sving racketen inn bak hodet og ned på skulderen.

Slipp ikke ballen og foreta ingen tyngdeoverføring.

11. Rytme med oppkast og mottak.

Samme som trinn 10, men kast opp ballen og ta den i mot med venstre hånd. Som i trinn 10, skjer det heller ikke her noen tyngdeoverføring.

12. Hele serve.

Sving racketen tilbake, kast opp ballen, tyngdeoverføring, treff ballen og avslutt.

Avsluttende demonstrasjon

Still opp elevene langs doubleinjen (på den siden hvor elevene kan se trenerens hender).

Be en og en spiller om å slå en eller to server fra et punkt innenfor servelinjen.

Her kan du vurdere den enkelte elevs fremgang.

Før eleven server minner du vedkommende på hva hun eller han har forsøkt å rette på (en korreksjon). For eksempel: "Caroline, husk å holde balansen i serven." Så snart alle elevene har slått sine server minner du dem på at hver enkelt vil få INDIVIDUELL HJELP om et øyeblikk.

Merknader:

 • Når du underviser venstrehendte spillere, kan du også la dem serve inn i gjerdet bak banen. På den måten kan de andre elevene bedre se den venstrehendtes slag. Hvis du velger å la den venstrehendte serve over nettet, bør du flytte deg til en posisjon hvor du kan se elevens hender.
 • Målet med det antall slagrepetisjoner som er angitt i denne håndboken er å kunne fullføre en 30-minutters undervisningstime for PTR-sertifisering. Når du underviser i en klubb, vil naturligvis antall baller som slås avhenge av hvor mange elever du har, elevenes ferdighetsnivå og undervisnings lengde.

Materialet er hentet fra et av NTFs kursdokumenter.


0 Kommentar

Kommentarer

— Guest
Captcha
Powered by: Bloc