MEDLEMSKLUBBER

AHO Tennis

For studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO).

post@ahotennis.no

NIH Tennis

For studenter ved Norges idrettshøgskole (NIH).

post@nihtennis.no

BI Athletics

For studenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

tennis@biathletics.no

OsloMet Tennis

For studenter ved OsloMet - storbyuniversitetet.

post@oslomettennis.no

HK Tennis

For studenter ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

post@kristianiatennis.no

NTNU GJØVIK

For studenter ved
NTNU Gjøvik.

tennis@list.stud.ntnu.no

TKKH Tennis

For studenter ved de kristne utdanningsinstitusjoner i Oslo.

post@tkkhtennis.no

UiO Tennis

For studenter ved Universitetet i Oslo.

post@uiotennis.no
Powered by: Bloc