NSTF ledes av styret som er foreningens øverste organ mellom medlemsforsamlingene. Styret innkalles til møte ca. annenhver måneden og ivaretar NSTF sitt ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i styret blir valgt på medlemsforsamlingen og består av medlemmer fra forskjellige medlemsklubber.

President

Magnus Berg Pettersen
Tlf. +47 976 06 442
president@studenttennis.no
OsloMet Tennis

Sekretær

Kamilla Farima Todal Olsen
Tlf. +47 934 61 626
post@studenttennis.no
HK Tennis

2. Arrangementsansv.

Josef Aabakken
Tlf. +47 953 30 342
UiO Tennis

Nettsideansv.

Nihal Kocaturk
Tlf. +47 967 05 141
post@uiotennis.no
UiO Tennis

Utstyrsansv.

Susann Hurwitz Mørk
Tlf. +47 971 32 757
post@tkkhtennis.no
TKKH Tennis

Visepresident

Adrian Wara
Tlf. +47 926 36 434
klubbokonom@studenttennis.no
HK Tennis

1. Arrangementsansv.

Elena Anton
Tlf. +47 481 44 272
OsloMet Tennis

3. Arrangementsansv.

Victoria Aakervik
Tlf. +47 478 13 285
OsloMet Tennis

Rekrutteringsansv.

Stine Finstad Grande
Tlf. +47 971 30 607
HK Tennis

Powered by: Bloc