NSTF ledes av styret som er foreningens øverste organ mellom medlemsforsamlingene. Styret innkalles til møte ca. annenhver måneden og ivaretar NSTF sitt ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i styret blir valgt på medlemsforsamlingen og består av medlemmer fra forskjellige medlemsklubber.

President

Mathias Hippe
Tlf. +47 936 34 435
president@studenttennis.no

Klubbøkonom

Thomas Thu
Tlf. +47 980 45 644
klubbokonom@studenttennis.no

Visepresident

Wiktoria Kocent
Tlf. +47 484 42 395
visepresident@studenttennis.no

Klubbsekretær

Julie Bratt Grøtterud
Tlf. +47 464 28 126
E-post: post@studenttennis.no

Styret NSTF kan opprette faste komiteer med delegerte arbeidsområder. Per dags dato har NSTF opprettet en komite;Styringskomiteen. Den er ledet av klubbøkonom, og består av representanter fra UiO Tennis, OsloMet Tennis og Høyskolen Kristiania Tennis. Komiteen er ansvarlig for å utforme budsjett for baneleie og andre arrangementer medlemsklubber er interessert i å finansiere i felleskap. 

Formann

Thomas Thu
Tlf. +47 980 45 644
klubbokonom@studenttennis.no

OsloMet

Magnus Pettersen
Tlf. +47 976 06 442
rekruttering@oslomettennis.no

Høyskolen Kristiania

Adrian Wara
Tlf. +47 926 36 434
hk@studenttennis.no

Universitetet i Oslo

Nihal Kocaturk
Tlf. +47 967 05 141
styreleder@uiotennis.no

Powered by: Bloc