NSTF ledes av styret som er foreningens øverste organ mellom medlemsforsamlingene. Styret innkalles til møte ca. annenhver måneden og ivaretar NSTF sitt ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i styret blir valgt på medlemsforsamlingen og består av medlemmer fra forskjellige medlemsklubber.

President

Magnus Berg Pettersen
Tlf. +47 976 06 442
president@studenttennis.no
OsloMet Tennis

Sekretær

Kamilla Farima Todal Olsen
Tlf. +47 934 61 626
post@studenttennis.no
HK Tennis

2. Arrangementsansv.

Josef Aabakken
Tlf. +47 953 30 342
UiO Tennis

Nettsideansv.

Nihal Kocaturk
Tlf. +47 967 05 141
post@uiotennis.no
UiO Tennis

Visepresident

Adrian Wara
Tlf. +47 926 36 434
klubbokonom@studenttennis.no
HK Tennis

1. Arrangementsansv.

Elena Anton
Tlf. +47 481 44 272
OsloMet Tennis

Powered by: Bloc