MEDLEMSFORDELER

Hvorfor være medlem av Norges studenttennisforening? Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer?

 • NSTF-kontingenten gir medlemmene i klubbene et bedre sportslig aktivitetstilbud - direkte eller indirekte.
 • Ved å bruke NSTFs kompetanse, ressurser eller verktøy - vil klubbene være mer attraktiv for sine medlemmer.
 • Medlemskontingenten er en inntekt for klubbene. NSTF-kontingenten betales av klubbens medlemmer, ikke klubben.

 
NSTF kontingenten gir følgende fordeler for medlemsklubbene:

Klubbutvikling

 • Tilgang til støtteordninger (se eget punkt under).
 • Gratis rådgivning/sparring/kunnskap fra NSTFs administrasjon.
 • Stemmerett på NSTFs medlemsforsamling.
 • Reisestøtte studentdivisjonstennis.
 • Tilgang til nettside, medlemssystem og andre grunnleggende trengslerfor å etablere en klubb. 
 • Direkte støtte i klubbprosessen med alt fra søknader, protokollskriving og annet.
 • Ledersamlinger.
 • Utvikle spillerne deres gjennom NSTFs kurs- og trenerprogram.

Arrangement

 • Baller til arrangementer.
 • Arrangements software.
 • Ledersamlinger
 • Tilgang til NSTFs kurs- og trenerprogram.
 • En årlig terminliste.
 • Gjennomføring av divisjonstennis.
 • Klubbens medlemmer kan spille NSTF terminfestede turneringer.
 • Klubbens medlemmer kan spille for lag/delta i Den nasjonale studenttennisdivisjonen.
 • Tilgang til ranking, kampoppsett og resultater.


Klubbene = norsk studenttennis

NSTF er for klubbene og stiftet av klubbene. Som medeier er dere solidarisk med å støtte viktige tiltak for norsk studenttennis. Se under:

 • Satsing på studenttennis.
 • Utvikling av trenerutdanningen.
 • Utvikling av felles arrangementssystem.
 • Synliggjøring av studenttennis i media.
 • Omdømmebygging av studenttennis.
 • Drift av felles nettside: studenttennis.no og andre medier.
 • Utvikling av ressurser til klubb bistand.
 • Utvikling/kompetansebygging av norsk studenttennis generelt.


NSTF-avgiften er svært lønnsom å betale for alle medlemmer i en studenttennisklubb. Kontingenten tas inn av klubben og betales samlet til NSTF.

 • NSTF-avgiften: NOK 150,- pr medlem pr semester.


Hva skjer med pengene?

Kontingent-inntekten mellomlander i NSTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Medlemsforsamlingen, NSTFs styre og administrasjon. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk studenttennis.

Hvem betaler?

NSTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben.  Klubben betaler samlet til NSTF.

Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre idrettslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Hvorfor kontingent?

Medlemmer er en inntekt. Gjennom kontingenter dekker klubbene inn driftskostnader som skal benyttes for å gjøre studenttennis attraktivt å velge og bli værende i. Medlemmer er utelukkende en gode som vi må ta vare på gjennom attraktiv aktivitet som favner bredt i klubbens medlemssegmenter.

Powered by: Bloc