TRENERROLLEN

Hva er en dyktig trener? NSTF tenker at en god trener er en person som setter utøveren i sentrum og evner å skape et godt læringsmiljø. Gjennom dette grunnlaget skal treneren sette i gang mentale prosesser hos utøveren som gir styrket selvbilde og stimulerer til optimal prestasjonsutvikling. Trenerne våre skal også sikre å skape et miljø basert på trygghet, tillit, trivsel og positive, stimulerende følelser mer generelt. Vi mener at en treners oppgave, først og fremst, er å sikre de mentale forutsetninger for prestasjonsutvikling ved å bygge trygghet, trivsel, kunnskap og ved å legge forholdene til rette for det fysiske som tidligere var hovedfokus. 

En trener skal kunne opptre som en fagekspert på sitt felt, i dette tilfellet tennis. Betydningen av å ha innsikt i formidling og ledelse, pedagogikk, psykologi, medisin og fysiologi er å forvente. En av de viktigste oppgavene til en trener er å legge til rette for så gode resultater og prestasjoner som mulig. Det finnes utallige nøkler til suksess, men kanskje viktigst ifølge forskning er å etablere gode forhold mellom utøverne dem i mellom og trener og utøver. Det er å forvente at en trener skal evne å sette i gang positive mentale prosesser hos hver enkelt utøver som trenes,styrke utøvernes selvbilde og tro på at det nytter og tilsvarende i  laget når det er aktuelt.

Mye tyder på at de mest vellykkede trenerne er de som oppretter ekte interesse for utøverne som mennesker og ikke bare fokuserer på at utøvernes utvikling for å styrke sin egen trenerprestisje. En trener skal ta hensyn til at helheten må ivaretas og alt både innenfor og utenfor idretten må stemme for å sikre god framgang. Det er også å forvente at en trener skal bidra til å utvikle utøvernes motivasjon. Motivasjonsfremmede tiltak er spesielt viktig hos trenere, fordi det er de som  står utøverne nærmest og mobiliserer de til å handle.

Dette og mer kan du forvente av en NSTFs trenere. Alt dette kan oppsummeres med følgende slagord: mestring gjennom felleskap, glede gjennom utvikling.


Powered by: Bloc