kursprogram

Norges studenttennisforening ble opprettet av studenter, for studenter. NSTF tilbyr klubbene gode muligheter til å markere seg utad og til å etablere varige samarbeidsforhold med hverandre. For å oppnå dette målet har NSTF innført et nasjonalt kursprogram for alle medlemsklubbene (og deres medlemmer).

Kursene er nivåinndelte og er således tilpasset spillernes ulike ferdighetsnivå. Kursprogrammet er inndelt i fire nivåer - nybegynner, nybegynner+, viderekommen og avansert. Uansett ferdighetsnivå finnes det derfor et kurs som passer for deg. Gjennom deltakelse på kursene tilrettelegges det for den enkelte spillers utvikling og progresjon. I tillegg er kursene en fin arena å møte- og bli kjent med andre spillere på. Som kursdeltaker vil man møte på studenter fra ulike universitet- og høgskoler, studieløp og alderstrinn. Kursene finansieres utelukkende av NSTF og medlemsklubbene. 

NSTF definerer en god trener som en person som setter utøveren i sentrum og evner å skape et godt læringsmiljø. Alle våre trenere er flinke, erfarne og meget motiverte.  Alle trenerne deltar, eller har deltatt, på ITF Trenerkurs i regi av Norges tennisforbund (NTF), og har relevant kompetanse og erfaring innenfor tennis. Gjennom tett oppfølging og veiledning under de trenerstyrte kursene skal deltakerne kunne utvikler og forbedrer sine ferdigheter innenfor en rimelig tidsramme. 

Alle kurs er organisert etter vanskelighetsgrad. Under har vi definert nivåene og ordlagt hva vi forventer av spillerne på de ulike nivåene under.

NybegynnerEn nybegynner har ingen/lite erfaring med å spille tennis, og har lite til ingen kunnskap om det tekniske og taktiske aspektet ved spillet. For å gå fra nybegynner til nybegynner+ må en spiller utvikle god teknisk form, og grunnleggende ballkontroll. Gjennom dette kursløpet, som varer et semester, lærer man forehand, backhand og grunnleggende serve teknikk. Spill på dette nivået foregår på liten bane og kurset tar i bruk grønne baller. Dette kurset er perfekt for de som ønsker å lære seg riktig teknisk form. Turneringer blir også arrangert for nybegynnere, og man blir introdusert til tennisspillets regler. For å bestå kurset, og kvalifisere til nybegynner+, må spillerne utvikle god form - kurset vektlegger form framfor ballkontroll. Unntak blir kun gjort om spilleren viser usedvanlig dårlig koordinasjon og timing i forhold til ballen.

Nybegynner+. Dette er som regel spillere som har spilt litt, enten et par eller flere år som unge som deltakere på kursprogrammet, eller uavhengig som klubb. Rent teknisk er nivået svært variabelt. Noen har gått på NSTFs nybegynnerkurs å lært riktig teknisk form, mens andre besitter god ballkontroll, men dårligere teknikk enn forventet. Dette kurset tar for seg mye av det samme som nybegynnerkurset. Kurset varer i 2 semestre. For å kunne kvalifisere seg til viderekommen må deltakerne vise evne til å kontrollere ballen (slå ballen 15 ganger over nettet uten feil feks), god teknisk form på forehand, backhand, volley og serve.

Viderekommende. Spillere som har spilt noen år, og som besitter grei teknikk på alle slagene. Spillere på dette nivået sliter som regel med taktikk og strategi mer enn tekniske svakheter. Alle spillerne i denne kategorien må besitte en sikker serve og god serve teknikk. For å kvalifisere på dette nivået må spillerne aktivt skjønne at man skaper kraft ved vridning, hofte og bruk av resten av armen, og ikke kun gjennom armbruk. For å kvalifisere til advanced må spillerne besitte en sikker andre serve og god ballkontroll - spillerne skal kunne klare å slå en ball over nettet, uten feil, 50 ganger på rad.

Avansert.Spillerne på dette nivået har spilt i flere år. Kurs blir avholdt for å styrke deres eksisterende teknikk, og for å utvikle deres taktiske forståelse.

Det blir arrangert tre nasjonale studenttennisturneringer for nybegynnere og nybegynner+ utøvere. Hensikten er å utvikle idrettsglede, og et sosialt fora for alle våre medlemmer. Styret NSTF har også fått forespørsel om å etablere en nasjonal studenttennisrankingen for nybegynnere. Målet er å utvikle spillere som er flinke og motiverende.  

Kursprogrammet er åpent for alle som er interessert i tennis, og som ønsker å møte andre likesinnede og være med å spille – uansett ferdighetsnivå. NSTF arbeid består ikke bare av å tilrettelegge for at studenter skal ha et godt tennistilbud, men også av å oppmuntre til jevnlig trening og gradvis progresjon i henhold til vårt motto «mestring gjennom felleskap, glede gjennom utvikling».

Powered by: Bloc