REGELVERK

 §1.   Navn og eierskap.

§1.1. Lagturneringen regisert av Norges studenttennisforening (heretter NSTF) heter “Den nasjonale studenttennisdivisjonen” (heretter NSTD).

§1.2. Turneringen eies av og forvaltes av NSTF.

§2.   Deltakelse.

§2.1. Kun spillere som representerer NSTF medlemsklubber kan delta i konkurransen.

§2.2. Alle medlemsklubber representerer deres lærested og dens verdier i turneringen. Medlemsklubber som vant turneringen sist gang den ble avholdt kalles “studentmestre”.

§2.3. Alle medlemsklubber blir automatisk påmeldt til NSTD.

§2.4. Medlemsklubber må aktivt melde seg av konkurransen innen 3 august. 

§3.   Seeding.

§3.1. Lagene blir seedet hierarkist i henhold til resultatene fra siste utgave av NSTD.

§3.2. 1. og 2. seed møtes aldri i første runde, og blir seedet på motsatt side av tablået.

§4.   Fastsettelse av kamper.

§4.1. NSTF bestemmer når og hvor alle kamper spilles.

§5.   Lagkaptein og spiller.

§5.1. Spillere som er medlem av en av NSTFs medlemsklubber kan delta i NSTD.

§5.2. Alle spillere må ha betalt semesteravgift på det respektive lærestedet de representerer.

§5.3. Et lag må minst 3 dager før kamp nominere et lag, og sende det inn til NSTF elektronisk på post@studenttennis.no. Laget vil da bli offentliggjort av NSTF.

§5.3.1. Et lag må bestå av minst 3 spillere, og maksimalt 4 pluss en ikke-spillende lagkaptein.

§5.3.2. Laget må offenliggjøre hvem av spillerne som spiller single og double, og spillernes respektive seeding.

§5.3.3. Unntak kan bli gitt om en spiller opplever sykdom.

§5.3.4. Om et lag utnevner en spillende lagkaptein kan laget utnevne en assisterende lagkaptein.

 §5.4 Bare spillere som er nominert av lagkapteinen i henhold til NSTFs overnevnte reglement kan spille.

§6.   Kamporganisering.

§6.1. En kamp avgjøres av det kombinerte resultatet av single- og doublesrubberne. Laget som har vunnet flest rubbers vinner kampen.

§6.2. I singles skal det spilles best-av-tre tiebreak sett.

§6.3. I doubles skal det spilles best-av-tre tiebreak sett. Kampene skal spilles i henhold til no-add reglene. Om ikke annet er bestemt av NSTF skal  doubles-rubberen spilles etter singlesrubberne. 

§6.4. Spillerne har ikke rett til pause i det siste settet av en rubber.

§6.5 Alle kamper skal spilles, selv om et lag leder 2-0 over motstanderen.

§7.   Dommere og andre tillitsvalgte.

§7.1. Dommere og andre tillitsvalgte tilstede på NSTD blir utnevnt av NSTF.

§7.2. Om ikke NSTF utnevner en dommer, eller en annen tillitsvalgt, blir spillerne selv delegert selv-dømming. Spillerne vil da dømme på sin egen banehalvdel.

§8.   Rettigheter.

§8.1. Alle kommersielle rettigheter, både materiell og immaterielle, er eid av Norges studenttennisforening, NSTF.

§8.2. Det skal skilles mellom rettigheter og eiendommer som eies;
(a)     av NSTF med hensyn til NSTD og alle kampene avholdt i regi av  NSTD, inkludert NSTD finalen; og

(b)    NSTFs medlemsklubber rettigheter med hensyn til deres respektive lag og deres deltakelse i kamper avviklet i regi av NSTD.

Powered by: Bloc