KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteen holder klubbstyret til ansvar, og har følgende oppgaver:

  • å sikre at Styret UiO Tennis anvender midler i henhold til lover og bestemmelser;
  • å sikre at Styret UiO Tennis bruker midler i henhold til vedtak fattet på årsmøte;
  • å sikre at Styret UiO Tennis sine økonomiske handlinger er i samsvar med lovnormen;
  • å sikre at Styret UiO Tennis fører en fornuftig økonomisk politikk;
  • å sikre at Styret UiO Tennis leverer et årsregnskapet og årsbudsjettet til årsmøte som er fornuftig og bærekraftig.

Om du ønsker å ta noe opp med Kontrolkomiteen ta kontakt på kontroll@uiotennis.no.

Powered by: Bloc