STYRET

UiO Tennis ledes av styret som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret innkalles til møte ca. en gang i måneden og ivaretar UiO Tennis sitt ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i styret blir valgt på årsmøtet og består av medlemmer på forskjellig tennisnivåer.

Nihal Kocaturk

Styreleder
Tlf: 967 05 141
styreleder@uiotennis.no

Julie Bratt Grøtterud

Sekretær
Tlf: 464 28 126
post@studenttennis.no

Sara Torgersen

Rekruttering
Tlf: 456 71 146
rekruttering@uiotennis.no

Powered by: Bloc