OPPLYSNINGER

Organisasjonsopplysninger

Offisielt navn
OsloMet - storbyuniversitetet tennis
Offisiell forkortelse
OsloMet Tennis
Kontaktperson
Magnus Berg Pettersen
Kontaktinformasjon
post@oslomettennis.no
Hovedbankkonto
9001 31 45570
Bankforbindelse
Sparebank1 Østlandet
Bankens nettside
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift.html
Organisasjonsnummer
919 304 324
Virksomhetsnummer
920 588 697
Budsjettmåned
Februar
Regnskapsmåned
Februar
Årsmøtefrist
31. mars
Klubbfarger
Gul, svart
Registrert tilknytning til
Norges studenttennisforening
Powered by: Bloc