STYRET

OsloMet Tennis ledes av styret som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret innkalles til møte ca. en gang i måneden og ivaretar OsloMet Tennis sitt ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i styret blir valgt på årsmøtet og består av medlemmer på forskjellig tennisnivåer.

Styreleder

Mathias Hippe
Tlf: 936 34 435
styreleder@oslomettennis.no

Rekruttering

Kasper Brustad
Tlf: 955 53 663
rekruttering@oslomettennis.no

Nestleder

Magnus Pettersen
Tlf: 976 06 442
styreleder@oslomettennis.no

Sekretær

Tomas Tellier
Tlf: 915 19 989
sekretar@oslomettennis.no

Powered by: Bloc