Kontrollkomité

Kontrollkomiteens hensikt er å ansvarliggjøre Styret NSTF, og andre demokratiske ledd, sitt økonomiske arbeid for å sikre at klubbøkonomien begunstiger medlemmene. Om du ønsker å ta noe opp med Kontrolkomiteen ta kontakt på kontroll@studenttennis.no.

Komitéleder

Marlen Støtvig
Tlf: 930 92 744
kontroll@studenttennis.no

Komitémedlem

Lilly Nguyen
Tlf: 985 44 966
kontroll@studenttennis.no

Powered by: Bloc