FORMÅL & VISJON

En NSTF medlemsklubb skal være en åpen klubb der studenter skal kunne spille tennis. Foreningens arbeid består ikke bare av å tilrettelegge for at studenter skal ha et godt tennistilbud, men også å oppmuntre til jevnlig trening og gradvis forbedring. Tilbudet skal være tilgjengelig for absolutt alle studenter.

Alle medlemmer blir tilbudt det samme etter innmelding, og ingen skal oppleve å bli ekskludert. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på essensielle grunnverdier som idrettsglede og fellesskap.

Visjon og verdigrunnlag
Studenttennisen har en visjon om å gjøre tennis til en mer populær idrett. Medlemskap i en NSTF medlemsklubb skal være åpent for alle studenter uavhengig av nivå. Av den grunn er treninger og kurs delt inn etter ulike ferdighetsnivåer. På denne måten vil alle medlemmer få mulighet til å spille med jevngode tennisspillere. 

Visjon og verdier i NSTF er formulert i den hensikt å formidle at medlemmers behov og ønsker står helt sentralt i driften av foreningen. Langsiktig skal NSTF jobbe for å stadig utvikle et treningstilbud som best mulig dekker ønskene til medlemmene, og støtte opp om hver enkelt medlems progresjon som tennisspiller. Vi håper at alle medlemmer skal kunne komme ut av klubben som en bedre spillere enn når de meldte seg inn, uansett utgangspunkt. Foreningen har formulert fire kjerne verdier:

VerdigrunnlagBetydning

Fellesskap

Fellesskap fordrer at det er snakk om flere enn ett individ, og at det er noe som er felles. NSTF er et fellesskap, som kommer til å fasitlitere og støtte opp om din utvikling som tennisspiller og ordinært medlem gjennom konkurranser, fester og andre sammenkomster.   
IdrettsgledeMan utvikler idrettsglede gjennom mestring. Vi i NSTF tilrettelegger for deg. Kurs og treninger blir organisert på en slik måte som gjør at du utvikler deg som tennisspiller. 
FramskrittVi ønsker at alle våre medlemmer utvikler seg mot en forbedret eller mer avansert ferdighetsnivå. Vi gjør dette gjennom nivåinndeling. Det er derfor vi har fire nivåer: alle medlemmer skal kunne trene med noen med jevngode ferdigheter for å sikre lik idrettsglede for alle deltakerne.
TilhørighetAlle skal kunne føle seg hjemme i NSTF uansett etnisitet, nasjonalitet, kjønn og/el andre faktorer. Vi oppfordrer våre medlemmer å vise sin tilhørighet gjennom deltakelse i turneringer og sosiale arrangementer. 

Vår rolle

Våre medlemsklubber jobber kontinuerlig for å forbedre treningstilbudet til sine medlemmer, og har på grunn av det meldt seg inn i NSTF. NSTF tilbyr foreninger gode muligheter for å markere seg utad og til å etablere varige samarbeidsforhold med andre studenttennisaktører. Engasjementet i NSTF innebærer at medlemsklubber kan inngå gode samarbeidsavtaler gjennom oss.

Medlemmer i av en NSTF medlemsklubb blir automatisk medlem av NSTF, men de beholder uansett medlemskap i foreningen. NSTF skal bidra til at medlemsklubbene kan opprettholde et godt treningstilbud for sine medlemmer.

Powered by: Bloc