Styret

Høyskolen Kristiania Tennis ledes av styret som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret innkalles til møte ca. en gang i måneden og ivaretar HK Tennis sitt ansvar og plikter som en selvstendig økonomisk, administrativ og juridisk organisasjon. Nedenfor er en oversikt over dagens styresammensetning. Medlemmene i styret blir valgt på årsmøtet og består av medlemmer på forskjellig tennisnivåer.

For å ta kontakt med styret send e-post til hk@studenttennis.no.

Styreleder

Adrian Wara
Tlf: 926 36 434
hk@studenttennis.no

Styremedlem

Kamilla Todal Olsen
Tlf: 934 61 626
hk@studenttennis.no

Powered by: Bloc