LYST TIL Å DELTA?

Som de fleste tennisklubber liker NSTF medlemsklubber å konkurrere. Lagtennis er derfor en viktig del av en NSTF medlemsklubbs tilbud. Medlemsklubber har lag som deltar i Den nasjonale studenttennisdivisjonen (NSTD), som varer fra september til april hvert år, med pause i eksamensperioden. Lagtennis er viktig både for det sosiale, kameraderi og utviklingen av lagfølelse.

Som deltakere i NSTD har vi etablert 2 lag, et herre og et dame. Alle i klubben kan søke om å melde seg inn i laget. Nivået på lagene bestemmes av den respektive NSTF medlemsklubben. Noen lag forventer høyere tennisnivå enn andre. Derimot forventer alle medlemsklubbene at lagspillere er motiverte og er aktivt interesserte i å styrke lagets og klubbens profil. Et lag består av som regel 6-10 spillere. Et lag er ledet av en lagkaptein, som skal lede laget og avgjøre hvem av lagspillerne som deltar i kamper. NSTF medlemsklubbene konkurrerer med hverandre rundt om i landet.

Det har også vært vanlig for lagene våre å ha en egen trening, kun for lagmedlemmer, hver uke i tillegg til de vanlige vanlige øktene. På treningene fokuseres det å lære seg spesifikke ferdigheter og taktikker, i tillegg til å bli bedre kjent med hverandre. Historisk sett har NSTF-medlemsklubber hyret egne lagtrenere. Laget selv bestemmer selv ved starten av sesongen om de ønsker å dekke trenerutgifter.

Alle lagene har behov for flere spillere, og har du lyst å prøvespille er det bare å ta kontakt med kapteinene på de respektive lag. Det må nevnes at man må være student ved et lærested tilknyttet Norges studenttennisforening for å kunne delta i NSTD.

De fleste klubbene har som følger:
et herrelag;
et damelag.

Powered by: Bloc