Retningslinjer

§1. Organisering. 

§1.1. NSTF BI Oslo er en avdeling underlagt Norges studenttennisforening.

§1.2. Avdelingen er ikke en separat enhet.

§1.3. NSTF BI Oslo markedsfører seg ikke på Handelshøyskolen BI Oslo og konkurrerer ikke med BI Athletics Tennis om medlemmer.

§2. Formål. 

§2.1. NSTF BI Oslos intensjon er å gi BI Oslo studenter tilgang til NSTFs kurs og treningsprogram.

§3. Medlemskap.

§3.1. Alle studenter ved Handelshøyskolen BI Oslo kan melde seg inn i NSTF.

§3.2. Alle medlemmer av BI NSTF Oslo har lik rett til å delta på arrangement organisert av NSTF som BI Athletics Tennis.

§4. Medlemskontingent og avgifter. 

§4.1. NSTFs medlemsforsamling fastsetter medlemskontingent og avgifter for interne idrettsavdelinger, inklusivt NSTF BI Oslo.

§4.2. Styret NSTF er ansvarlig for NSTF-BI Oslos aktiviteter og tilbud. Et medlem av Styret NSTF skal være ansvarlig for NSTF BI Oslo.

§4.3. Medlemmer av NSTF BI Oslo kan delta på NSTFs medlemsforsamling for å velge nytt styret, samt andre saker som er relevant til deres avdeling.

§5. Oppløsning.

§5.1. Beslutning om oppløsning av NSTF BI Oslo kan kun tas av NSTFs medlemsforsamling.

§5.2. Aktiva etter oppgjør av forpliktelser overlates til Norges studenttennisforening.


Powered by: Bloc